Yritys 


Arkkitehtitoimisto Pekka Paavola Oy on perustettu vuonna 1988. Toimimme Jyväskylässä ja toimialueemme kattaa keskisen Suomen. Toimitilamme sijaitsevat Jyväskylän keskustassa Puistokatu 3:ssa.

Toimintaperiaatteemme on tarjota asiakkaidemme käyttöön koko laaja osaamisemme – eikä tuottaa pelkästään rakennuspiirustuksia. Tämä tarkoittaa, että luovan suunnittelun lisäksi osaava ja kokenut henkilöstömme kykenee hoitamaan vaativiakin suunnitteluprosesseja laadukkaasti, aikataulussa pysyen ja kustannusnäkökohdat huomioiden.

Työssämme pyrimme vuorovaikutteisuuteen, eli hanketta viedään eteenpäin tilaajan, käyttäjän, viranomaisten ja muiden tahojen kanssa kommunikoiden. Mielestämme on tärkeää, että tilaajat ja käyttäjät saavat vaikuttaa aidosti lopputuotteet laatuun.

Käytettävissämme ovat ajanmukaiset laitteet ja ohjelmat 2D ja 3D -työskentelyyn. Tärkeimmät käyttämämme suunnitteluohjelmistot ovat AutoCAD ja ArchiCAD. Eräitä hankkeita olemme toteuttaneet kolmiulotteisina tietomalleina, jossa arkkitehtimalliin voidaan kytkeä rakenne-, LVI- ja sähkötekniset suunnitelmat sekä mm. määrätietoutta ja kiinteistön ylläpidossa tarvittavaa tietoutta.


Arkkitehtitoimiston pääosakas on arkkitehti Safa Pekka Paavola ja kaikki avainhenkilöt ovat kokeneita suunnittelijoita.